نیست...

خاطرت هست که از خوبی خود بی خبری ؟

به خدا خوب تر از خوب تر از خوب تری....

 

حسی در تنم نیست برای نوشتن....

کلا بیخیال من!

/ 3 نظر / 20 بازدید
لیتیوم

همه چی نوشت که شدی هیچ نوشت!تو خوبی؟

عسلی

[ابرو] چی چی رو بیخیال من؟!؟ مگه میشه؟!؟ [منتظر] چه خبره؟!؟

ویسپرد

سلام وقت کردی یه سر بیا تولدم[چشمک]